OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ INFORMÁCIE

Obchodné meno: Katarína Žáková - Ejha
IČO: 53 383 818
DIČ: 1076186672
Adresa: SNP 1828/38, 969 01 Banská Štiavnica, Slovensko

OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke www.ejhavysivkovo.sk 
Vytvorením objednávky v elektronickom obchode zákazník súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ e-shopu spracováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia Obchodných podmienok, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov.